--> E.G.U erapraksis

Hinnakiri

E.G.U. Erapraksis OÜ teenuste hinnakiri alates 01.11.2017
 
VASTUVÕTU TINGIMUSED HAIGEKASSA KINDLUSTUST OMAVALE PATSIENDILE HAIGEKASSA POOLT KINDLUSTATUD VISIITIDEL

Juhul, kui isik ei teata visiidile mittetulemisest hiljemalt visiidile eelneval tööpäeval, kohustub ta ärajäänud visiidi eest tasuma täies mahus.

Teenuse nimetus

Teenuse hind (EUR)

Märkused

Psühhiaatri vastuvõtt*

5

visiiditasu visiidil

Vaimse tervise õe vastuvõtt* 5

visiiditasu visiidil

Psühholoogi vastuvõtt**

5

visiiditasu visiidil

* Haigekassas kindlustatue näidustuse korral ja üldises järjekorras piisava lepingumahu olemasolul.

** Haigekassas kindlustatule eriarsti suunamisel näidustuse korral ja üldises järjekorras piisava lepingumahu olemasolul.

Erandjuhtudel on õigus meditsiinilisel ja/või sotsiaalsel näidustusel osutada teenust tasuta.

TASULINE VASTUVÕTT

Isik ei oma ravikindlustust, isik ei soovi avaldada oma andmeid, psühholoogi vastuvõtule või psühhoteraapiasse tulevad suunamiskirjata isikud, isik soovib oma ravi eest ise tasuda, tervisliku seisundi hindamiseks relvaloa või muu loa saamiseks. Samuti teenused, mida Eesti Haigekassa ei rahasta.

Juhul, kui isik ei teata visiidile mittetulemisest hiljemalt visiidile eelneval tööpäeval, kohustub ta ärajäänud visiidi eest tasuma täies mahus.

Teenuse nimetus

Teenuse hind (EUR)

Märkused

Psühhiaatri esmane vastuvõtt

60

visiidi kestvus 50 minutit

Psühhiaatri esmane vastuvõtt – dr Uibo, dr Pihlau, dr Taal

75

visiidi kestvus 50 minutit

Psühhiaatri korduv vastuvõtt

35/50

visiidi kestvus 20/45 minutit

Psühhiaatri korduv vastuvõtt – dr Uibo, dr Pihlau, dr Taal

40/60

visiidi kestvus 20/45 minutit

Vaimse tervise õe vastuvõtt

20/30

visiidi kestvus 20/45 minutit

Psühholoogi esmane vastuvõtt

50

visiidi kestvus kuni 45 minutit

Psühholoogi korduv vastuvõtt (sh individuaalne nõustamine ja psühhoteraapia)

35

visiidi kestvus kuni 45 minutit

Paari/pere psühhoteraapia /psühholoog/

60

visiidi kestvus kuni 90 minutit

Paari/pere psühhoteraapia /psühhiaater/

100

visiidi kestvus kuni 90 minutit

Toitumisnõustamine

30

visiidi kestvus kuni 50 minutit

Psühholoogiline uuring

150

visiidi kestvus kuni 120 minutit

Logopeedi teenus

20/40

visiidi kestvus 20/45 minutit

Kasvatusalane nõustamine lapsevanematele

30

visiidi kestvus kuni 45 minutit

Kasvatusalane nõustamine lasteaiale/koolile

kokkuleppel

Hind lepitakse kokku enne teenuse osutamist ning tulenevalt probleemist.

MUGAVUSTEENUSED

Mugavusteenuseid osutatakse isiku soovil ravijärjekorra väliselt ning teenuse vajadus on kas erandlik või erakorralisest vajadusest lähtuv, sh esmase või korduva vastuvõtu järgselt korduv visiit samal päeval, kui isikul puudub meditsiiniline näidustus. Teenuse osutamiseks peab spetsialist tegema omapoolseid täiendavaid muudatusi (nt muutma päevaplaani, tegema vastuvõttu väljaspool tööaega vms).

Mugavusteenust osutatakse nii kiiresti kui võimalik (võimalusel ka samal päeval).

Mugavusteenuse broneerimiseks tasub patsient ettemaksuarve. Mugavusteenuse visiidile mitte tulemise korral ettemaksu ei tagastata.

Teenuse nimetus

Teenuse hind (EUR)

Märkused

Psühhiaatri vastuvõtt eritingimustel

100

visiidi kestvus kuni 45 minutit

Psühhiaatri vastuvõtt eritingimustel – dr Uibo, dr Taal

150

visiidi kestvus kuni 45 minutit

Psühholoogiline uuring eritingimustel

300

visiidi kestvus kuni 120 minutit

Psühhiaatri konsultatsioon

20

e-kirja, kirja või telefoni teel konsulteerimine

ainult eelneval kokkuleppel arstiga

Psühholoogi konsultatsioon

15

e-kirja, kirja või telefoni teel konsulteerimine

ainult eelneval kokkuleppel psühholoogiga

Individuaalne psühhoteraapia eritingimustel

100

visiidi kestvus kuni 45 minutit

Paari/pere psühhoteraapia eritingimustel  /psühholoog/

120

visiidi kestvus kuni 90 minutit

Paari/pere psühhoteraapia eritingimustel  /psühhiaater/

200

visiidi kestvus kuni 90 minutit

Kasvatusalane nõustamine lapsevanematele eritingimustel

100

visiidi kestvus kuni 90 minutit

Teenuste sisu kohta saab täiendavat infot E.G.U. Erapraksis OÜ kodulehelt www.eguerapraksis.ee ja telefoni teel 742 0660 ja 55 003 55.

Teenuste kvaliteedi osas on klientidel võimalus pöörduda ettepanekute ja/või kaebustega E.G.U. Erapraksis OÜ juhtkonna, Eesti Haigekassa ja Tervishoiuameti poole.

Eesti Haigekassa kontaktid: infotelefon 16363, e-post: tartu@haigekassa.ee

Tervishoiuameti kontaktid: infotelefon 6 509 840, e-post: info@tervishoiuamet.ee

Hinnakiri on kinnitatud E.G. U. Erapraksis OÜ juhatuse poolt.

Juhatuse liige: Lille Uibo