--> E.G.U erapraksis

Eripedagoog-logopeed

Eripedagoog-logopeedi vastuvõtule on oodatud kõik eelkooliealised ja kooliealised lapsed, kes vajavad

  • abi ja tuge tunnetustegevuse arendamisel (nt tähelepanu, taju, mälu, mõtlemine)
  • tuge õppimisel
  • abi suulises ja/või kirjalikus kõnes

Logopeedi teenus sisaldab järgmisi tegevusi:

  • logopeediline uuring - vestlus põhiprobleemide väljaselgitamiseks, kõnearengu hindamine, vajadusel kõneravi planeerimine:
  • kõneravi koos nõustamisega (sh vajadusel alternatiivse kommunikatsiooni abivahendite koostamine ja kasutama õpetamine)

Eripedagoogi teenus sisaldab järgmisi tegevusi:

  • eripedagoogiline uuring - vestlus põhiprobleemide väljaselgitamiseks, lapsevanemate nõustamine ja edasiste tegevuste planeerimine;
  • eripedagoogi korduv vastuvõtt - sobivate tegevuste ja vahendite kasutamine eripedagoogiliste probleemide lahendamisel, lapsevanemate nõustamine
  • õpiabi - vestlus põhiprobleemide väljaselgitamiseks, eripedagoogiliste tegevuste planeerimine ja läbi viimine, lapsevanemate nõustamine ja juhendamine (sh individuaalsete juhendite ja abistamisvõtete väljatöötamine).

Logopeed-eripedagoogi teenust osutab E.G.U. Erapraksis'e logopeed.