--> E.G.U erapraksis

Kasvatusalane nõustamine

Kasvatusalast nõustamisteenust osutame nii lapsevanematele kui ka lastega töötavatele õpetajatele/pedagoogidele. 

Lapsevanemaid ootame nõustamisele siis, kui vanemad mingil põhjusel ei oska enam oma lapsega hakkama saada või vajavad ennetavalt nõu ja abi (nt esimese lapse sünni eelselt esimesed kasvatusalased nipid, lapse lasteaeda või kooli minnes, teise lapse perre sündimisel jms).

Vajadusel anname nõu ja abistame lapsevanemaid ka haridusvaldkonna korraldusega seonduvalt (nt kuidas taotleda lasteaia- ja koolikohta või koolipikendust, mida kooli/lasteaia valikul arvestada, kuidas ja kelle poole pöörduda, kui koolis/lasteaias on probleemid, kuidas ja milliseid dokumente vormistada jms).

Lastega töötavaid õpetajaid/pedagooge ootame nõustamisele siis, kui laste kollektiivis (klassis, rühmas) on probleemid, millega enam üksi hakkama ei saa ja vajatakse täiendavat abi ja/või nõu. Erikokkuleppel on võimalik, et tuleme kooli või lasteaeda kohale

Kasvatusalase nõustamise teenust osutavad meie kasvatusteadlased.

Kasvatusalase nõustamise teenuse tellimiseks võta meiega ühendust.