--> E.G.U erapraksis

Psühhoteraapia perele/paarile

Psühhoteraapia seanss perele/paarile sisaldab järgnevaid tegevusi:

- kontakti loomine, patsiendi seisundi ja probleemide hindamine, kontseptualiseerimine;
- pereliikmete ja teiste patsiendile lähedaste isikute käitumise mõju hindamine patsiendi probleemi tekke ja säilimise seisukohast;
- seansi sihtprobleemi, eesmärkide ja meetodite valik lähtuvalt teraapiakoolkonna teooriatest;
- meetodite rakendamine;
- seansi kokkuvõtte tegemine, kodutöö kokkuleppimine ja tagasiside küsimine/andmine;
- seansi dokumenteerimine, kontseptualiseerimine ja järgmise teraapiaseansi ettevalmistamine.

Psühhoteraapiat viivad läbi nii meie psühholoogid kui ka psühhiaatrid. Psühhoteraapiasse saate registreerida telefonidel 7420 660 või 55 00 355 või kirjutades meiliaadressile info@eguerapraksis.ee