--> E.G.U erapraksis

Psühholoogi teenus( sh eriarstil suunamisel )

Psühholoogi vastuvõtt (sh eriarsti suunamisel) sisaldab järgnevaid tegevusi:

- patsiendi intervjueerimine ja küsitlemine probleemide määratlemiseks;
- patsiendi seisundi hindamine ja patsiendi nõustamine;
- patsiendi probleemide psühholoogilise mudeli loomine ja selgitamine;
- psühhoteraapia vajaduse, sobivuse ja patsiendi motivatsiooni hindamine;
- raviks motiveerimine ja ravi efektiivsuse hindamine;
- toetava psühhoterapeutilise vestluse kaudu patsiendi emotsionaalsete pingete leevendamine ja enesetunde parandamine;
- toimetulekumeetodite õpetamine, kohanemisvõime parandamine;
- iseseisva toimetuleku soodustamine ja lahenduste otsimine patsiendi probleemidele.

Psühholoogilse nõustamise teenust osutavad meie psühholoogid.