--> E.G.U erapraksis

Vaimse tervise õe teenus

Vaimse tervise õde on õendusala spetsialist, kes osutab õendusabi nii reaalsete kui ka potentsiaalsete vaimse tervise probleemide puhul ning tegeleb vaimse tervise alase edendus- ja ennetustööga. Vaimse tervise õde töötab nii laste kui ka täiskasvanutega. Vaimse tervise õe vastuvõtul hindab õde patsiendi terviseseisundit ning koostöös patsiendi ja tema lähedastega püstitatakse eesmärgid lahendamaks, vähendamaks või minimaliseerimaks patsiendi vaimse tervise probleeme. Lähtudes patsiendi individuaalsetest vajadusest nõustab vaimse tervise õde patsienti ja tema lähedasi vaimse tervise probleemide korral ning toetab ja võimestab igapäevase toimetuleku osas. Vajadusel jaga vaimse tervise õde ka raviminfot ning teostab ravimi manustamise järel valvet. Vaimse tervise õde jagab ka infot vaimset tervise säilitamiseks ja edendamiseks ning annab nõu vaimse tervise probleeme ennetamiseks.

E.G.U. Erapraksises sisaldab vaimse tervise õe vastuvõtt järgnevaid tegevusi:

  • -patsiendi ja tema lähedaste tervisealane nõustamine tervise säilitamiseks, edendamiseks ja haiguste ennetamiseks (sh seisundi hindamine, terviseriskide analüüs, toimetuleku nõustamine, patsiendi iseseisvaks kasutamiseks mõeldud meditsiiniseadmete ja abivahendite kasutamise õpetamine, lähedaste toetamine ja turvalisuse hindamine);
  • -õendustoimingud (tervisenäitajate hindamine ja jälgimine, haiguspuhused õendustoimingud, arsti otsuse alusel psühhiaatriliste raviprotseduuride tegemine ja ravisoostumuse jälgimine ja nõustamine lähtuvalt arsti otsusest ja ravijuhendist);
  • -õendustegevuse dokumenteerimine (anamneesi kogumine, õendusplaani koostamine, õendusabi tulemuste hindamine, epikriisi koostamine, andmete töötlemine tervise infosüsteemis, tervishoiuteenuse osutamisega seotud dokumentide väljastamine).