--> E.G.U erapraksis

Psühhiaatri ja lastepsühhiaatri teenus

Psühhiaatri ja lastepsühhiaatri vastuvõtt sisaldab järgnevaid tegevusi:

- vestlus haigega ning anamneesi kogumine ja talletamine;
- haige läbivaatus, diagnostika, raviplaani koostamine ja diagnoosi määramine;
- ravi määramine;
- nõustamine tervise säilitamiseks ja parandamiseks;
- nõustamine töö- ja elukorralduse kohta;
- ravimite soovitamine ja retsepti väljakirjutamine;
- teenuste osutamist tõendavate dokumentide vormistamine
- patsiendile tervishoiuteenuse osutamisega seotud andmete töötlemine tervise infosüsteemis;
- muud vastuvõtu käigus vajalikud tegevused, mis on otseselt seotud teenuste osutamisega.

Psühhiaatri ja lastepsühhiaatri teenust osutavad E.G.U. Erapraksise psühhiaatrid.