--> E.G.U erapraksis

Vaimse tervise kompleksuuring

Vaimse tervise kompleksuuring sisaldab järgnevaid tegevusi:

– psühhiaatri vastuvõtt

– psühholoogi vastuvõtt

– küsimustikud määrmaks kognitiivset võimekust ja isiksuse omadusi,

– kirjalik tagasiside uuringutest

Uuringule suunab psühhiaater.

Psühhiaatri vastuvõtule registreeri: Tel: 742 0660 või 55 003 55 E-mail: info@eguerapraksis.ee