--> E.G.U erapraksis

Mugavusteenuse tellimine

Mugavusteenuseid osutatakse isiku soovil ravijärjekorra väliselt ning teenuse vajadus on kas erandlik või erakorralisest vajadusest lähtuv, sh esmase või korduva vastuvõtu järgselt korduv visiit samal päeval, kui isikul puudub meditsiiniline näidustus.

Teenuse osutamiseks peab spetsialist tegema omapoolseid täiendavaid muudatusi (nt muutma päevaplaani, tegema vastuvõttu väljaspool tööaega vms).

Mugavusteenust osutatakse nii kiiresti kui võimalik (võimalusel ka samal päeval).

Mugavusteenus on alati individuaalne teenus, mis lepitakse patsiendiga eraldi kokku. Mugavusteenuse tellimisel võetakse patsiendilt esmane info tema kaebuste kohta, patsiendi andmed (nimi, isikukood) ja patsiendile sobivaim vastuvõtuaeg. Mugavusteenuse osutamiseks tehakse spetisalistiga kokkulepe ning seejärel teavitatakse patsienti teenuse osutamise ajast.

NB! Mugavusteenuse eest tasumine toimub alati täies mahus ettemaksuna!

  • Ettemaks peab olema meile laekunud vähemalt 1 päev enne vastuvõttu (kui vastuvõtt toimub teenuse tellimisega samal päeval, siis on vajalik maksekorralduse edastamine meili teel).
  • Juhul, kui patsient jätab broneeritud mugavusteenusele tulemata, tasutud ettemaksu ei tagastata.
  • Ettemaksu tagastamine on võimalik vaid juhul, kui tulemata jätmine on mõjuva, dokumenteeritult tõestatava põhjusega.
  • Mugavusteenust ei osutata juhul, kui patsient ei ole ettemaksu täies ulatuses tasunud.

Mugavusteenuse tellimiseks võtke meiega ühendust:

Tel: 742 0660 või 55 003 55
E-post: tegevjuht@eguerapraksis.ee

Mugavusteenuse tellimise ettemaksuarvetega tegeleb meie tegevjuht Reet Ellermaa.