--> E.G.U erapraksis

Vastuvõtule registreerimine

Meie spetsialistide vastuvõtule on võimalik registreerida kõikidel soovijatel.

Vastuvõtule registreerides pakume alati esimest vaba aega sõltumata sellest, kas tegu on tasulise või haigekassa poolt tasustatava visiidiga. Kuna Eesti Haigekassa poolt rahastatavaid vastuvõtte on väga piiratult, siis võib olla perioode, mil saame pakkuda ainult tasulisi vastuvõtte.

Tasulise vastuvõtu maksumuse kohta leiate infot meie hinnakirjast.

Psühhiaatri vastuvõtule pöördumiseks pole vajalik saatekirja olemasolu.

NB! Kui te pöördute esmakordselt meie poole sooviga tulla psühhiaatri vastuvõtule, siis arsti vastuvõtule eelnevalt tuleb alati käia õe vastuvõtul.

Õe vastuvõtule suuname ka kõik need patsiendid, kes täpselt ei tea, kas nad vajavad psühhiaatri või psühholoogi abi. Õde võtab esmase info ning soovitab seejärel, millise spetsialisti poole pöörduda.

Meie spetsialistide vastuvõttudele saab registreerida:

- lahtiolekuaegadel (E-N 09.00-17.00 ja R 09.00-15.00) telefoni teel (742 0660 või 55 003 55)
- kodulehe kaudu kirja saates (www.eguerapraksis.ee)
- e-posti teel (info@eguerapraksis.ee)

Järjekorda registreerimisel fikseeritakse järgmised andmed:

- patsiendi ees- ja perekonnanimi
- isikukood (puudumisel sünniaeg)
- patsiendi elukohajärgse haigekassa piirkondliku osakonna kood
- ravijärjekorda registreerimise kuupäev
- planeeritav vastuvõtu aeg
- patsiendi kontaktandmed
- märge ravijärjekorda panemise põhjuse kohta/diagnoos