Dr. Magda Kõljalg

Olen laste- ja noorukitepsühhiaatria 5. aasta arst-resident. Lõpetasin Tartu Ülikooli arstiteaduskonna 2016. aastal.

Pakun psühhiaatrilist abi nii lastele, noorukitele kui ka täiskasvanutele.

Kontakt: 550 0355, info@eguerapraksis.ee