Karjäärinõustamine

Karjäärinõustamise protsess kavandatakse personaalselt ning kliendi soovist ja vajadusest lähtuvalt. Selle käigus toimub nõustamine (töö)elu teemadel ja toetamine võimalike karjäärimuudatuste elluviimisel.

Sisaldab:

– huvide ja soovide väljaselgitamist

– soovi korral iskuomaduste/võimete testimist

– soovitusi karjäärivalikute osas

– CV ülevaatust ja soovitusi muudatuste tegemiseks

– nõuandeid, kuidas oma tugevaid külgi paremini esile tõsta

– praktilisi harjutusi, mis aitavad ette valmistada tööintervjuuks

– soovitusi, kuidas ise ennast paremini arendada ja leida endas tasakaal.

E.G.U. Erapraksise karjäärinõustamist viib läbi karjäärinõustaja-psühholoog Ivika Born.