Vaimse tervise õe vastuvõtt

Vaimse tervise õde on õendusala spetsialist, kes osutab õendusabi nii reaalsete kui ka potentsiaalsete vaimse tervise probleemide puhul ning tegeleb vaimse tervise alase edendus- ja ennetustööga.

Vaimse tervise õde töötab nii laste kui ka täiskasvanutega.

Vaimse tervise õde hindab patsiendi terviseseisundit ning koostöös patsiendi ja tema lähedastega püstitatakse eesmärgid lahendamaks, vähendamaks või minimaliseerimaks patsiendi vaimse tervise probleeme.

Lähtudes patsiendi individuaalsetest vajadusest nõustab vaimse tervise õde patsienti ja tema lähedasi vaimse tervise probleemide korral ning toetab ja võimestab igapäevase toimetuleku osas. Vajadusel jagab vaimse tervise õde ka raviminfot ja teostab ravimi manustamise järelvalvet. Vaimse tervise õde jagab ka infot vaimset tervise säilitamiseks ja edendamiseks ning annab nõu vaimse tervise probleeme ennetamiseks.

E.G.U. Erapraksises võib  vaimse tervise õe vastuvõtt sisaldada järgnevaid tegevusi:

  • patsiendi probleemi olemuse selgitamine, esmase anamneesi kogumine;
  • patsiendi seisundi hindamine, tervisenäitajate regulaarne jälgimine ja hindamine, terviseriski analüüs ja toimetuleku nõustamine;
  • patsiendi ja tema lähedaste tervisealane toetamine ja nõustamine tervise säilitamiseks, edendamiseks ja haiguste ennetamiseks;
  • arsti otsuse alusel psühhiaatriliste raviprotseduuride tegemine ja ravisoostumuse jälgimine ja nõustamine lähtuvalt arsti otsusest ja ravijuhendist;
  • õendustegevuse dokumenteerimine (sh õendusabi tulemuste hindamine, epikriisi koostamine, andmete töötlemine tervise infosüsteemis, tervishoiuteenuse osutamisega seotud dokumentide väljastamine).

Vaimse tervise õe esmakordsel vastuvõtul küsitakse teilt muuhulgas järgmist infot:

  • Vastuvõtule pöördumise põhjused, peamised kaebused.
  • Patsiendi sündi ja arengut puudutavad andmed. NB! Lapse puhul on soovitatav kaasa võtta lasteaia või kooli poolt koostatud iseloomustus.
  • Peretaust (sh võimalikud vaimse tervise probleemid perekonnas, pärilikud haigused jms) ja patsiendi käesolev perekonnaseis.
  • Patsiendi tervislik seisund ja põetud haigused (sh varasemalt läbi viidud uurinug ja testid, käesolevalt või varasemalt kasutatud ravimid).