Hinnakiri

E.G.U. ERAPRAKSIS OÜ TEENUSTE HINNAKIRI

KEHTIV ALATES 01.06.2020

VASTUVÕTU TINGIMUSED HAIGEKASSA KINDLUSTUST OMAVALE PATSIENDILE HAIGEKASSA RAHASTATAVATEL VISIITIDEL
Vastuvõtuaega on võimalik tühistada hiljemalt visiidile eelneva tööpäeva kella 16ni.  Hilisema teatamise või teatamata mitteilmumise korral on klient kohustatud maksma visiiditasu või tasuma tasulise teenuse eest täies mahus. Õigeaegselt tühistamata haigekassa rahastatava visiidi korral on praksisel õigus pakkuda järgnevaid broneeritud teenuseid tasulise hinnakirja alusel.
Teenuse nimetus Teenuse hind (EUR) Märkused
Psühhiaatri vastuvõtt* 5 visiiditasu visiidil
Vaimse tervise õe vastuvõtt* 5 visiiditasu visiidil
Psühholoogi vastuvõtt** 5 visiiditasu visiidil
* Haigekassas kindlustatule näidustuse korral ja üldises järjekorras piisava lepingumahu olemasolul.
** Haigekassas kindlustatule eriarsti suunamisel näidustuse korral ja üldises järjekorras piisava lepingumahu olemasolul.
Erandjuhtudel on õigus meditsiinilisel ja/või sotsiaalsel näidustusel osutada teenust tasuta.

.

TASULINE VASTUVÕTT
Isik ei oma ravikindlustust, isik ei soovi avaldada oma andmeid, psühholoogi vastuvõtule või psühhoteraapiasse tulevad suunamiskirjata isikud, isik soovib oma ravi eest ise tasuda, tervisliku seisundi hindamiseks relvaloa või muu loa saamiseks. Samuti teenused, mida Eesti Haigekassa ei rahasta.
Vastuvõtuaega on võimalik tühistada hiljemalt visiidile eelneva tööpäeva kella 16ni.  Hilisema teatamise või teatamata mitteilmumise korral on klient kohustatud maksma visiiditasu või tasuma tasulise teenuse eest täies mahus.
Teenuse nimetus Teenuse hind (EUR) Märkused
Psühhiaatri esmane vastuvõtt(sh relvaloa taotlemise või pikendamisega seotud toimingud) 75 visiidi kestvus kuni 45 minutit
Psühhiaatri esmane vastuvõtt – dr Uibo, dr Pihlau, dr Taal, dr Elmet(sh relvaloa taotlemise või pikendamisega seotud toimingud) 100 visiidi kestvus kuni 45 minutit
Psühhiaatri korduv vastuvõtt 45/ 60 visiidi kestvus kuni 20/45 minutit
Psühhiaatri korduv vastuvõtt – dr Uibo, dr Pihlau, dr Taal, dr Elmet 50/75 visiidi kestvus kuni 20/45 minutit
Vaimse tervise õe vastuvõtt 30/40 visiidi kestvus kuni 20/45 minutit
Psühholoogi esmane vastuvõtt 60 visiidi kestvus kuni 45 minutit
Psühholoogi korduv vastuvõtt (sh individuaalne nõustamine ja psühhoteraapia) 50 visiidi kestvus kuni 45 minutit
Paari/pere psühhoteraapia /psühholoog/ 100 visiidi kestvus kuni 90 minutit
Paari/pere psühhoteraapia /psühhiaater/ 150 visiidi kestvus kuni 90 minutit
Logopeedi teenus 40/60 visiidi kestvus kuni 20/45 minutit
Toitumisnõustamine 30/50 visiidi kestvus kuni 20/50 minutit
Unenõustamine 30/50 visiidi kestvus kuni 20/50 minutit
Psühholoogiline uuring 200 visiidi kestvus kuni 120 minutit
MUGAVUSTEENUSED
Mugavusteenuseid osutatakse isiku soovil ravijärjekorra väliselt ning teenuse vajadus on kas erandlik või erakorralisest vajadusest lähtuv. Sh esmase või korduva vastuvõtu järgselt korduv visiit samal päeval, kui isikul puudub meditsiiniline näidustus. Teenuse osutamiseks peab spetsialist tegema omapoolseid täiendavaid muudatusi enda ajakavas (nt muutma päevaplaani, tegema vastuvõttu väljaspool tööaega, puhkuse ajal vms). Mugavusteenust osutatakse nii kiiresti kui võimalik (võimalusel ka samal päeval).
Mugavusteenuse broneerimiseks tasub patsient ettemaksuarvega mugavusteenuse hinna täies mahus. Mugavusteenuse visiidile mitte tulemise korral ette makstud summat ei tagastata!
Teenuse nimetus Teenuse hind (EUR) Märkused
Psühhiaatri vastuvõtt eritingimustel 150 visiidi kestvus kuni 45 minutit
Psühhiaatri vastuvõtt eritingimustel – dr Uibo, dr Taal, dr Elmet, dr Pihlau 200 visiidi kestvus kuni 45 minutit
Psühholoogiline uuring eritingimustel 300 visiidi kestvus kuni 120 minutit
Psühhiaatri konsultatsioon 30 vahetu kontaktita telefoni, sõnumite, e-kirja, või info- ja kommunikatsioonitehnoloogia lahenduse (Skype, Messenger, WhatsApp jt) teel konsulteerimine  ainult eelneval kokkuleppel arstiga
Psühholoogi konsultatsioon 30 vahetu kontaktita telefoni, sõnumite, e-kirja, või info- ja kommunikatsioonitehnoloogia lahenduse (Skype, Messenger, WhatsApp jt) teel konsulteerimine ainult eelneval kokkuleppel psühholoogiga
Individuaalne psühhoteraapia eritingimustel 100 visiidi kestvus kuni 45 minutit
Paari/pere psühhoteraapia eritingimustel/psühholoog/ 150 visiidi kestvus kuni 90 minutit
Paari/pere psühhoteraapia eritingimustel/psühhiaatriga/ 200 visiidi kestvus kuni 90 minutit

Teenuste kvaliteedi osas on klientidel võimalus pöörduda ettepanekute ja/või kaebustega E.G.U. Erapraksis OÜ juhtkonna, Eesti Haigekassa ja Terviseameti poole.

Eesti Haigekassa kontaktid: infotelefon 16363, e-post tartu@haigekassa.ee

Tervishoiuameti kontaktid: infotelefon 6 509 840, e-post info@tervishoiuamet.ee

Hinnakiri on kinnitatud E.G.U. Erapraksis OÜ juhatuse poolt.

Juhatuse liige:                     Lille Uibo