Mugavusteenus

Mugavusteenuseid osutatakse isiku soovil ravijärjekorra väliselt ning teenuse vajadus on kas erandlik või erakorralisest vajadusest lähtuv, sh esmase või korduva vastuvõtu järgselt korduv visiit samal päeval, kui isikul puudub meditsiiniline näidustus.

Teenuse osutamiseks peab spetsialist tegema omapoolseid täiendavaid muudatusi (nt muutma päevaplaani, tegema vastuvõttu väljaspool tööaega või puhkuse ajal vms).

Mugavusteenust osutatakse nii kiiresti kui võimalik (võimalusel ka samal päeval).

Mugavusteenus on alati individuaalne teenus, mis lepitakse patsiendiga eraldi kokku. Mugavusteenuse tellimisel võetakse patsiendilt esmane info tema kaebuste kohta, patsiendi andmed (nimi, isikukood) ja patsiendile sobivaim vastuvõtuaeg. Mugavusteenuse osutamiseks tehakse spetisalistiga kokkulepe ning seejärel teavitatakse patsienti teenuse osutamise ajast.

NB! Mugavusteenuse eest tasumine toimub alati täies mahus ettemaksuna.

  • Ettemaks peab olema praksisele laekunud hiljemalt 1 päev enne vastuvõttu (kui vastuvõtt toimub teenuse tellimisega samal päeval, siis on vajalik maksekorralduse edastamine e-posti teel).
  • Juhul, kui patsient jätab broneeritud mugavusteenusele tulemata, siis tasutud ettemaksu ei tagastata.
  • Ettemaksu tagastamine on võimalik vaid juhul, kui tulemata jätmine on mõjuva, dokumenteeritult tõestatava põhjusega.
  • Mugavusteenust ei osutata, kui patsient ei ole ettemaksu täies ulatuses tasunud.