Suhtlemine patsiendi ja tema omastega

E.G.U. Erapraksis OÜ lähtub põhimõttest tekitada kiiresti kontakt patsiendiga võimaldades kohest vastuvõttu vältimaks pöörduja loobumist tahtmisest abi otsida/saada (psüühika- ja käitumishäirete all kannatavad isikud on suure emotsionaalse haavatavusega).

Patsiendi või teda esindava isiku teavitamine tervishoiuteenuse osutamisest ning tervishoiuteenuse osutamiseks teadva nõusoleku saamine toimub kooskõlas «Võlaõigusseaduse» 41. peatükis kehtestatud korraga. Patsiendi või teda esindava isiku poolt antud nõusolek tervishoiuteenuse osutamiseks protokollitakse kliendi/ patsiendi üldise teavitamise ja nõusoleku võtmise vormi abil. Vorm täidetakse tervishoiutöötaja ja patsiendi vahel esimese vastuvõtu alguses.

Tervishoiutöötaja kohuseks on hoida patisendi isiklike andmete konfidentsiaalsust ning kutsesaladust, sealhulgas informatsiooni, mida ta on saanud administratiivse või töövälise tegevuse käigus. Kutsesaladuse hoidmise nõude ei kehti järgmistel juhtudel:

  • kui patsient on andnud info jagamiseks kirjaliku nõusoleku
  • kui on vajalik lähedase/ sugulase teavitamine patsiendi enda huvides
  • kui on andmed alaealise väärkohtlemise kohta.