Skeemiteraapia

Skeemiteraapia kui võimalus sõnastada enda rahuldamata emotsionaalsed vajadused ja arendada nende rahuldamiseks kohasemad võimalused. 

Inimese jaoks on tähtsad turvatunne, aktsepteeritud – mõistetud saada, armastatuna ja väärtustatuna tunda jt emotsionaalsed vajadused. Kui inimese emotsionaalsed vajadused on jäänud rahuldamata pikema aja jooksul, kujunevad vajaduste kompenseerimiseks düsfunktsionaalsed skeemid. Skeemid häirivad inimese toimetulekut tema kõigis eluvaldkondades. Selle foonil arenevad vaimse tervise häired ja halveneb elukvaliteet kuni töövõime kaotamiseni. Ravimitega saab enesetunnet subjektiivselt parandada, kuid vajadusi ravimid ei rahulda.

Iga kord mälestust meenutades kirjutame oma mälestuse ümber mõjutatuna meenutuse hetkel olemas olevatest teadmistest, tunnetest ja taustast. Seega järgmisel meenutamisel mälestuse detailid on muutunud – värvid, arvud, kaasuvad emotsioonid jt. Ja nii iga kord. Seda kasutab skeemiteraapia- teraapia käigus sõnastatakse oma rahuldamata emotsionaalsed vajadused ja leitakse kohasemad viisid oma vajaduste rahuldamiseks. Vajadustest rääkimine kõnetab ininimest tõhusamalt kui rääkimine tema tunnetest ja käitumisest. Teraapia käigus inimese rahulolu iseendaga kasvab, mis võimaldab enesetunde paranemist ja paremat toimetulekut elus. Inimene muutub ise ja nii muutub ümbrus tema ümber.

Skeemiteraapiaga tegeleb meie juures dr Lille Uibo ja psühholoog Ivika Born.