Teenuste eest tasumine

E.G.U. Erapraksise teenuste eest tasumine toimub kehtiva hinnakirja alusel.

Teenuste eest saab tasuda kohapeal sularahas või vastavalt enne vastuvõtuaega väljastatud arvele, mis tuleb tasuda kolme tööpäeva jooksul, kuid mitte hiljem kui 24 h enne vastuvõttu.

Vastuvõtuaega on võimalik tühistada hiljemalt visiidile eelneva tööpäeva kella 16ni.

Hilisema teatamise või teatamata mitteilmumise korral on klient kohustatud maksma visiiditasu või tasuma tasulise teenuse eest täies mahus.