Teenuste eest tasumine

E.G.U. Erapraksise teenuste eest tasumine toimub kehtiva hinnakirja alusel.

Teenuste eest saab tasuda kohapeal sularahas või vastavalt enne vastuvõtuaega väljastatud arvele, mis tuleb tasuda arvel märgitud tähtajaks, st sama tööpäeva jooksul.

Vastuvõtuaega on võimalik tühistada mitte hiljem kui 2 tööpäeva enne planeeritud vastuvõttu, st 48 h enne visiidile eelneva tööpäeva kella 16ni.

Hilisema teatamise või teatamata mitteilmumise korral on klient kohustatud maksma visiiditasu või tasuma tasulise teenuse eest täies mahus.