Rahulolu küsitlused

E.G.U. Erapraksis OÜ viib regulaarselt igal aastal läbi patsientide rahuloluküsitlust. Eelkõige soovime teada saada, kuidas on patsiendid rahul meie pakutava teenusega ning millised on patsientide poolsed ettepanekud teenuse paremaks muutmiseks.

Rahuloluküsitlused viiakse läbi igal kalendriaasta maikuus. Küsitluses osalemine on anonüümne ja vabatahtlik.

Rahuloluküsitluste tulemused:

2021. aasta

2019. aasta

2018. aasta

2017. aasta

2016. aasta