Ravijärjekorra pidamine

E.G.U. Erapraksis OÜ osutatab nii vältimatut kui ka plaanilist (ravijärjekorra alusel) abi.

Vältimatu abi

Vältimatu abi on raviteenus, mida osutatakse olukorras, kus abi edasilükkamine või selle andmata jätmine võib põhjustada abivajaja surma või püsiva tervisekahjustuse: raske meeleoluhäire suitsiidi ohuga, äge stressreaktsioon, posttraumaatiline stresshäire, äge psühhoos, äge võõrutusseisund, söömishäired.

Vältimatut abi osutatakse väljaspool ravijärjekorda, kokkuleppel arstiga. Vältimatut abi osutatakse võimalikult kiiresti.

Plaaniline abi

Plaaniline abi on raviteenus, mille edasilükkamine teatud aja jooksul ei põhjusta abivajaja seisundi halvenemist ega mõjuta hilisemat prognoosi, k.a. teatud kindla aja tagant korduvad vastuvõtud kui remissiooni säilitav ja relapsi ennetav teenus.

Plaanilise abi vastuvõtule soovijad registreeritakse ravijärjekorda. Registreerides pakutakse patsiendile esimest vaba aega, sõltumata sellest, kas tegu on tervisekassa poolt rahastatava või tasulise vastuvõtuga. Patsiendil on võimalik endal valida, kas ta soovib tulla haigekassa poolt kindlustatud visiidile või tasulisele visiidile.

Plaanilise abi ravijärjekorra pidamine

Üldise ravijärjekorra alusel toimub vastuvõtt nii tervisekassa poolt kindlustatud visiitidele kui ka tasulistele visiitidele.

Haigekassa poolt kindlustatud visiitidele vastuvõtt toimub üldise ravijärjekorra alusel ja näidustuste korral (sh eriarsti suunamisel). Teenuse eest tasumine on patsiendile soodne, kuid kuna haigekassa poolt kindlustatud visiitide arv on piiratud, siis võib nendele ooteaeg olla märgatavalt pikem, kui tasuliste teenuste ooteaeg.

Tasuline vastuvõtt toimub üldise ravijärjekorra alusel, isiku soovil ning juhul, kui isik soovib ja on nõus oma ravi eest ise tasuma.

Tasulist vastuvõttu soovitame valida juhul, kui

  • te soovite kiiremini saada juurdepääsu meditsiiniteenusele ning
  • te soovite saada teenust ilma saatekirjata
  • teil puudub Eesti tervisekindlustus
  • te soovite teenust mittemeditsiinilisel näidustustel
  • te soovite saada vastuvõttu ühe kindla arsti juures
  • te ei soovi oma haigusjuhu kokkuvõtte edastamist riikliku terviseinfosüsteemi

NB! Tasulise teenuse võib alati ümber vahetada üldjärjekorra alusel ostutatava ravikindlustusega kaetud vastuvõtu vastu.

Mugavusteenused

Mugavusteenused on teenused, mida osutatakse isiku soovil ning väljaspool ravijärjekorda.

Mugavusteenuse puhul osutatakse raviteenust esimesel võimalusel vastavalt isiku soovile ning mille osutamiseks peab arst või psühholoog tegema ka omapoolseid täiendavaid toiminguid (nt muutma oma päevaplaani, tegema vastuvõtu väljaspool tööaega vms). Arsti või psühholoogiga kokkuleppel ja võimalusel on mugavusteenust võimalik saada juba samal päeval.

Mugavusteenus on tasuline teenus, mille eest isik tasub alati ise vastavalt hinnakirjale (tervisekassa poolt mugavusteenuse visiiti ei kompenseerita).