Lahutusjärgne stress

Kui su armastussuhe või abielu on lõppenud, koged kindlasti mitmesuguseid tundeid: solvumist, pettumust, kurbust, viha, üksindust, hüljatust või süütunnet.

Mis toimub pärast armastussuhte lõppemist või abielulahutust? Kõigepealt võib öelda, et lahutus tähendab lahkumist vanast mittetoimivast suhtest, mitte niivõrd ja tingimata inimesest.

Igal juhul tuleb peale lahutust läbi käia astmeline tee, mida võib kirjeldada kui püramiidi ja mille otsa ronimine tähendab lahutusprotsessi järgset “elu uuesti ülesehitamist”.

Näiteks esimene etapp käsitleb keeldumist. See tähendab, et sellest mis on juhtunud, on väga raske teistele rääkida. Seda on veel endalgi raske uskuda, et kõik ühised tulevikuplaanid ja lootused on hävinud ja kõigist unistustest tuleb nüüd keelduda.

Tuleb tegelda hirmuga (mida nüüd teised küll minust mõtlevad? kes mind üldse mõistab, kui seda ei suuda isegi kõige lähedasem inimene? hirm üksi toime tulla jne.)

Analüüsida katkenud suhte liigset kohanenud käitumisviisi (suhtes üle- või aladomineerimist jms.), süütunnet või hüljatustunnet (määratletakse oma roll “hülgaja” või “hüljatuna”), kurbust, masendust, viha, üksindustunnet ning nende tunnete mitmekesiseid ja varjatud avaldumisvorme.

Käsitleda enesehinnangu tõstmist ja teha vastavaid harjutusi..

Jagada oma nägemust armastusest ja usaldusest, seksist ja avatusest, arengust ja elu mõttest.

Püramiidi tipus seisab viimane kivi, mille nimi on vabadus.

See tähendab:

  • vabadust valida millist elu tahan tegelikult elada
  • vabadust olla mina ise.

NB! Selle asemel, et kohe peale lahutust kiirelt uus partner otsida, on tulus enne läbi töötada vana suhe. Muidu võib juhtuda see, mis juhtub paljudega – järgmine suhe tekib eelmisega täpselt analoogne.